Đăng hình tranh vẽ - Đặt áo

  • 1 Lựa chọn hình ảnh Lựa chọn
  • 2 Tải tranh vẽ Tải lên
  • 3 Hoàn tất đơn hàng Hoàn tất

Đăng hình tranh vẽ - Đặt áo

Để thành phẩm cuả bé thật rõ và đẹp, quý phụ huynh vui lòng tham khảo Hướng dẫn chụp hình trước khi chụp.