Tôi mới đặt mua hộp Happy Clothing Kit. Mất bao lâu để tôi nhận được h – Happy Clothing - Wear Your Happiness

Tôi mới đặt mua hộp Happy Clothing Kit. Mất bao lâu để tôi nhận được hộp Kit và áo thành phẩm?

Các bé và ba mẹ sẽ nhận được hộp Happy Clothing trong khoảng từ 2-3 ngày, kể từ lúc đặt hàng.
Áo thành phẩm sẽ mất từ 5-7 ngày sản xuất và giao hàng kể từ lúc bé và ba mẹ hoàn tất đặt hàng tại website www.happyclothing.fun