Happy Clothing có những phương thức thanh toán nào? – Happy Clothing - Wear Your Happiness

Happy Clothing có những phương thức thanh toán nào?

Chuyển khoản

  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB 

  Chủ tài khoản: Châu Bửu Hoa 

  Số tài khoàn: 226417619

  Chi nhánh: Phan Đình Phùng 

  Ghi chú khi chuyển khoản: "Tên-Mã đơn hàng"

  (VD: Hoa - HCKO178832)